A?lA?nky a rozhovory

where can i buy retin au.

side effects of flagyl and cipro.
7.10.2010 – ERAs: NA?vrh zA?kona poA?A�tA? s cenovA?m stropem pro solA?rnA� zdroje
CenovA? strop pro nA�kterA� solA?rnA� elektrA?rny zavede dalA?A� nA?vrh zA?kona k omezenA� vlivu obnovitelnA?ch zdrojA? energie na rA?st cen elektA�iny. Na A?ofA�nskA�m fA?ru o energetice to dnes A�ekl A?A�f EnergetickA�ho regulaA?nA�ho A?A�adu (ERAs) Josef FiA�t. PoA?A�tA? se takA� se vznikem fondu, do kterA�ho budou provozovatelA� solA?rnA�ch elektrA?ren pA�ispA�vat pro budoucA� likvidaci vyA�azenA?ch solA?rnA�ch panelA?. ZA?kon by mohl podle FiA�ta platit zhruba v bA�eznu pA�A�A?tA�ho roku.
4.10.2010 – VyrA?bA�te si sluneA?nA� proud pro sebe? StA?t zruA?A� dotace
30.9.2010 – DalA?A� odhad: Fotovoltaika zdraA?A� domA?cnostem elektA�inu o 12 procent

Do nepA�ehlednA� situace, o kolik zdraA?A� podpora pA�edevA?A�m solA?rnA�ch zdrojA? elektA�inu, pA�ibylo dalA?A� A?A�slo. Podle vA?poA?tA? EnergetickA�ho regulaA?nA�ho A?A�adu (ERAs) si A?eskA� domA?cnosti od ledna 2011 pA�iplatA� zhruba 12 procent a prA?myslovA?m podnikA?m pak elektA�ina podraA?A� asi o 17 procent vA�ce.

23.9.2010 – KatastrofickA? scA�nA?A� se nekonA? – fotovoltaika zdraA?A� proud asi o osm procent
Dohady, o kolik skuteA?nA� zdraA?A� solA?rnA� zdroje domA?cnostem elektA�inu, by snad mohla
ukonA?it prvnA� podrobnA? analA?za, se kterou pA�iA?la ministerstva prA?myslu a obchodu a
A?ivotnA�ho prostA�edA�.
23.9.2010 – SolA?rnA� zdraA?enA� ohroA?uje rA?st ekonomiky
ZdraA?enA� elektrickA� energie zpA?sobenA� boomem solA?rnA�ch elektrA?ren mA?A?e podle analytikA? srazit uA? tak nejistA? rA?st ekonomiky v pA�A�A?tA�m roce.
21.9.2010 – Hyde park v CT24

FrantiA?ek Smolka, A?len pA�edstavenstva aA�legislativnA� sekce, A?eskA? fotovoltaickA?A�A�A�A�A�A� prA?myslovA? asociace


Elektromobily zA�skajA� energii ze stA�echy garA?A?e

Auta jezdA�cA� na elektA�inu A?elA� kritice za to, A?e jejich palivo vznikA? v tepelnA?ch elektrA?rnA?ch, kterA� vypouA?tA�jA� A?kodlivA� lA?tky do ovzduA?A�, nebo v jadernA?ch reaktorech.

Stavba solA?rnA�ch zdrojA? se vymkla kontrole

Rozvoj solA?rnA�ch elektrA?ren, kterA? pA�edstavuje dA�ky stA?tem naA�A�zenA?m vysokA?m vA?kupnA�m cenA?m vysoce vA?nosnA? byznys, narazil v nA�kterA?ch oblastech zemA� na strop a stavba dalA?A�ch zdrojA? uA? nenA� moA?nA?. Se solA?rnA�mi zdroji se totiA? letos rozjely obrovskA� spekulace.