Novinky

Rychlý kontakt

 • Re Energo, s.r.o.
 • Kobyliská 415
 • 184 00 Praha 8
 • E-mail: info@re-energo.cz
 • IČ: 63675731
 • DIČ: CZ63675731

Úvodní stránka

 • Nechte si od nas postavit solární elektrárnu.
 • Jsou možné dva způsoby provozu:

 • „ostrovní systém“,
 • kdy celou vyrobenou energii ze solárních panelů spotřebováte pro sebe a současně případné přebytky uchováváte v akumulátorech. V případě, kdy jsou akumulátory nabyté a solární panely vyrábějí,  je možné přesměrovat nevyužitou energii pomocí přídavné elektroniky do odporové zátěže, např. ohřevu užitkové vody.
 • Po západu slunce je využívána energie z akumulátorů.
 • Je možné vytvořit systém s napětím 230V se střídačem, nebo jednuduchý ostrovní sytém 12, 24V  nebo 48V DC.
 • Spotřebiče na 12, resp. 24V jsou obecně dražší, proto v současné době převládají systémy 230V.
 • Dokážeme zrealizovat i třífázový ostrovní sytém o velikosti desítek kW.
 • „síťový“,
 • kdy celou nebo část energie ze solárních panelů dodáváte do distribuční sítě,  pokud získáte kladné vyjádření od provozovatele distribuční soustavy.
 • V současné době  distribuční společnosti umožňují připojit solární systémy do sítě, . Žádosti jsou posuzovány individuálně.
 • V soušasnosti (2014) je zelený bonus nulový, je možný pouze odkup přebytků obchodníkům s elektřinou.

Síťový systém je možné rozdělit do dvou zapojení:

Režim plné výkupní ceny – celá výroba ze solárních panelů do distribuční sítě
Výhoda tohoto zapojení je garance výkupu po dobu 20 let.

Výkupní cena je nejvyšší a stanovuje ji koncem listopadu ERÚ na příští rok.
Problémem může být požadavek Distributora na zřízení další přípojky do objektu.

Režim „zelených bonusů“výroba ze solárních panelů zapojena do vašeho objektu
Výhoda úspor z neodebrané energie z DS při výrobě ze solárních panelů.
Jednoduché připojení přímo do vašeho objektu za váš stávající elektroměr.
Elektromě r měřící „zelený bonus je možné umístit kdekoliv v objektu.
Nevýhoda v garanci výkupu pouze u zeleného bonusu na 20 let,na přebytky dodané
do DS se garance nevztahuje,